EU - ZAS Becvary 2

ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
BEČVÁRY
Stisknutím burgeru se zobrazí nabídka záložek
Přejít na obsah
INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu : Inovace v rostlinné výrobě
Název operace: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Cíl projektu:  Investice vedoucí k podpoře inovací v zemědělské prvovýrobě

Název projektu: ZAS BEČVÁRY a.s. – investice do RV - stroje
Název operace:  Investice do zemědělských podniků
Cíl projektu:   Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Název projektu: Rekonstrukce technol. Pro skladování obilovin a nákup sklízeče cukrovky
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cíl projektu: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Publicita projektu OP TAK
Název projektu: Výměna dopravních cest ve středisku Bečváry, ZAS Bečváry a.s.
Číslo projektu:   CZ.01.04.01/01/22_006/0001153
Popis  projektu:  Projekt "Výměna dopravních cest ve středisku Bečváry, ZAS  Bečváry a.s."
je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde  prostřednictvím výměny technologie
dopravních cest ke snížení  energetické náročnosti v podniku žadatele.
V projektu dojde k výměně  dopravníků obilí za nové úsporné.


ZDE BYL REALIZOVÁN PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM  (EAGGF)


ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
BEČVÁRY
Návrat na obsah