Úvod - ZAS Becvary 2

ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
BEČVÁRY
Stisknutím burgeru se zobrazí nabídka záložek
Přejít na obsah

____________________________________________________________________________
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ
     

dovolte mi, abych Vás seznámil s naším zemědělským podnikem ZAS Bečváry a. s..
Po celá léta drží prvenství a udává tón mezi zemědělskými podniky okresu a kraje
nejen velikostí podniku, ale hlavně dosahovanými hospodářskými výsledky.
Přičemž v roce 2004 obdržel ocenění ministra zemědělství.

Společnost byla založena v roce 1994 a předmět podnikání zemědělskou prvovýrobu
aktivně provozuje od r. 1995 na současných cca 4 400 ha zemědělské půdy.

Výrobní sortiment je zaměřen v rostlinné výrobě na produkci obilí s výnosem 5 až 7 tun/ha,
včetně posklizňové úpravy zrna, skladování a prodeje zpracovatelům v průběhu roku.
Cukrovka se vyrábí na ploše 450 ha s průměrným výnosem nad 55 t/ha při cukernatosti 18 %,
dále pěstuje řepku, kukuřici a krmné plodiny.

V živočišné výrobě je to výroba mléka od 620 krav s roční užitkovostí přes 10 000 lt/dojnici.
Při uzavřeném obratu stáda jsou stavy skotu na úrovni 1250 ks

Obchoduje nejen se zemědělskými komoditami, ale pro okolní podniky provádí služby
v rostlinné výrobě a opravárenské služby.
Výkonná technika osvědčených značek umožňuje ZAS Bečváry a. s. zvládat včas agrotechnické termíny
polních prací a zároveň zvyšovat produktivitu práce na celé výměře.

K tomu slouží stroje těchto značek: Sklízeč cukrovky ROPA Tiger 6a, secí stroje MULTICORN, HORSCH,
ACORD OPTIMA, BEDNAR FMT Omega OO 6000L, traktory CASE, kombajny CLASS a CASE, řezačka Krone,
postřikovače BERTHOUD, manipulátory MERLO a JCB.

V oblasti technického vybavení podnik poskytuje služby diagnostické, dopravní, ale i řemeslnické jako je elektro,
zámečnictví, truhlářství, vodoinstalace.
Společnost úzce spolupracuje s firmou Kverneland Czech a CASE a zajišťuje prodej strojů,
náhradních dílů a servis strojů.

____________________________________________________________________________________________________
INFORMACE O PROJEKTU

 Název projektu : Inovace v rostlinné výrobě
Název operace: Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Cíl projektu:  Investice vedoucí k podpoře inovací v zemědělské prvovýrobě

Název projektu: ZAS BEČVÁRY a.s. – investice do RV - stroje
Název operace:  Investice do zemědělských podniků
Cíl projektu:   Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Název projektu: Rekonstrukce technol. Pro skladování obilovin a nákup sklízeče cukrovky
Název operace: Investice do zemědělských podniků
Cíl projektu: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku


____________________________________________________________________________________________________ZDE BYL REALIZOVÁN PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM  (EAGGF)
  
ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST
BEČVÁRY
Návrat na obsah